Bod č.47.:

OŠMT+ŘEÚ/3 - Použití FRR MP ve prospěch 33. ZŠ a zařazení nových investičních akcí do rozpisu použití investičního fondu

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (IF 2015 33. ZŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:320 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX