Bod č.53.:

OK/3 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury „Mikrogranty pro rok 2015“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu - Mikrogranty 2015) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogranty 2015") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu Komise kultury RMP ze dne 15. 4. 2015 a 13. 5. 2015)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:328 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX