Bod č.52.:

OK/2 - Poskytnutí dotace na rok 2015 společnosti Plzeň 2015, o. p. s., ve výši 40 mil. Kč (finančně kryté ze zdrojů Ministerstva kultury ČR)

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení Vlády ČR č. 601 ze dne 10. 8. 2011)
Příloha č.2 (Rozhodnutí MK ČR č. 5223/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX