Bod č.12.:

ŘEÚ/2 - Přijetí dotací a rozpočtová opatření související s Programem prevence kriminality města Plzně na rok 2015

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Přijetí dotací a rozpočtová opatření související s Programem prevence kriminality města Plzně na rok 2015)
Důvodová zpráva (Přijetí dotací a rozpočtová opatření související s Programem prevence kriminality města Plzně na rok 2015)
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu BYT – správa domů)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – KDI)
Příloha č.3 (Dopis Ministerstva vnitra ČR ze dne 24. 4. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 69 ze dne 29. 1. 2015)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 67 ze dne 5. 3. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 623 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:282 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX