Bod č.54.:

OK/4 - Udělení ocenění v rámci Umělecké ceny města Plzně za rok 2014

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Statut Umělecké ceny města Plzně)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Odborné poroty Umělecké ceny města Plzně ze dne 11. 5. 2015 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:329 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX