Bod č.14.:

ŘEÚ/4 - Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů)
Důvodová zpráva (Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů)
Příloha č.1 (Úplné znění QS 61-26 – Statut Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů s vyznačením navrhovaných změn)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 493 ze dne 4. 9. 2008)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 80 ze dne 4. 3. 2010)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 708 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:284 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX