Bod č.55.:

OK/5 - Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Tříletého dotačního programu na podporu realizace festivalu "Smetanovské dny" na období 2016-2018)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Komise "Smetanovské dny" na období 2016-2018 ze dne 27. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:330 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX