Bod č.15.:

ŘEÚ/5 - Rozpočtové opatření související se zajištěním zpětného odběru a využití odpadů z obalů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření související se zajištěním zpětného odběru a využití odpadů z obalů)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření související se zajištěním zpětného odběru a využití odpadů z obalů)
Příloha č.1 (Vyúčtování roční prokazatelné ztráty z provozu MHD v Plzni za rok 2014)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2015)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 634 ze dne 4. 6. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení FV ZMP 4/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:285 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX