Bod č.51.:

OK/1 - Změna účelu použití poskytnuté dotace č. P/IV/8 České písni Plzeň, z. s. (IČ 45332932), v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace č. P/IV/8)
Příloha č.2 (Zápis z jednání KK RMP ze dne 13. 5. 2015 )
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 28 ze dne 29. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX