Bod č.56.:

OK/6 - Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016-2019

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu "Festival Finále Plzeň" na období 2016-2019)
Příloha č.2 (Zápis z jednání Komise 4 LD Finále ze dne 2. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX