Bod č.107.:

PROP/1 - Bezúplatný převod nemovité věci na adrese Zborovská 40 v Plzni Plzeňskému kraji.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (Žádost)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.4 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1060/01)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (geometrický plán)
Příloha č.13 (usnesení RMP z 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:382 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX