Bod č.60.:

KŘTÚ/1 - Záměr zadat veř. zakázku „Podpora SW pro školní jídelny“ dle Zásad pro zadávání VZ jako specializovanou veřejnou zakázku

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Čestné prohlášení obchodní společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o.)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ ze dne 6.5.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX