Bod č.61.:

KŘTÚ/2 - Zadání zpracování studií pro definici základních objemových, prostorových, časových a finančních parametrů rekonstruovaných objektů v areálu Depo a Světovar v rámci realizace projektu “Centrum kreativního podnikání“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozpočtu KŘTÚ)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 709 ze dne 4. 6. 2015)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizované znění DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX