Bod č.104.:

KŘTÚ/11 - Poskytnutí daru Ing. Josefovi Červenému a paní Naděždě Červené odpovídající nájemnému z nájemní smlouvy č. 2013/004959/NS

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost manželů Červených vč. čestného prohlášení )
Příloha č.2 (Vyjádření MO Plzeň 9 č.j. ÚMO 9/0839/2014 ze dne 18. 7. 2014)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Nájemní smlouva č. 2013/004959/NS)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:379 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX