Bod č.24.:

KŘTÚ/12 - Poskytnutí daru společnosti T.G. a.s. odpovídající 9/10 nájemného z nájemní smlouvy č. 2011/004881/NS

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti společnosti T.G. a.s. vč. čestného prohlášení )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP č.j. MMP/014751/15 ze dne 26. 1. 2015)
Příloha č.4 (Vyjádření ÚMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.5 (Nájemní smlouva č. 2011/004881/NS vč. Dodatku č. 1)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:294 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX