Bod č.19.:

FIN/2 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti společnosti )
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích )
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady společnosti)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku)
Příloha č.8 (Související usnesení orgánů města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:289 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX