Bod č.119.:

PROP/11 - Prodej pozemku parc. č. St. 1753, k. ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prodej)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 3 k prodeji (usn. RMO P3 308/2. 9. 2014))
Příloha č.4 (Usnesení č. 345/12 RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace, pozemek p. č. St. 1753)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 591 ze dne 21. a 25. 5. 2015) (*)
Příloha č.21 (Stanovisko ORP MMP ze dne 12. 11. 2014)
Příloha č.22 (Stanovisko ORP MMP ze dne 3. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX