Bod č.121.:

PROP/13 - Prodej pozemku parc. č. 4626/8, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Záznam z jednání 24. 9. 2014 (nahrazuje žádost společnosti))
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ – ORP MMP)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.5 (Fotodokumentace )
Příloha č.6 (Mapa – územní plán )
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační )
Příloha č.9 (Mapa – vyznačení majetku m. Plzně)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 592 ze dne 21. a 25. 5. 2015)
Příloha č.31 (Stanovisko MO Plzeň 2 – Slovany k prodeji a BO ze dne 10.12.2014)
Příloha č.32 (Stanovisko MO Plzeň 2 – Slovany k prodeji a BO ze dne 15.4.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX