Bod č.63.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností BENZINA , s.r.o. a VODÁRNOU PLZEŇ a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX