Bod č.129.:

PROP/21 - Ponechání pozemku p.č. 2626 v k.ú. Litice u Plzně v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Dopis žadatele)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015 )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační mapa)
Příloha č.10 (Majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP 595/2015)
Příloha č.31 (Usn. ZMO Plzeň 6 - Litice č. 34/14)
Příloha č.32 (Usn. ZMO Plzeň 6 - Litice č. 18/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX