Bod č.130.:

PROP/22 - Ponechání pozemku parc. č. 6380/1, k.ú. Plzeň, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP )
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 32)
Příloha č.4 (sdělení žadatelů)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (mapa - územní plán)
Příloha č.8 (mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (mapa - orientační mapa)
Příloha č.10 (mapa - majetek města)
Příloha č.11 (zákres předmětu výpůjčky)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 4. 6. 2015, č. 664)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX