Bod č.131.:

PROP/23 - Ponechání pozemku parc. č. 18/1, k.ú. Křimice, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P5 – Křimice)
Příloha č.4 (Odvolání žadatelů)
Příloha č.5 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.6 (Historie projednávání)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 31. 3. 2015)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Územní plán)
Příloha č.10 (Letecký snímek)
Příloha č.11 (Orientační mapa)
Příloha č.12 (Majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 404 ze dne 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX