Bod č.110.:

PROP/4 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 2176/623, 2176/624, 2176/625, 2176/626, vše k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. přílohy)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 206/2009)
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 610/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX