Bod č.64.:

ORP/3 - Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebností) (*)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Příloha č.4 (schéma objektu)
Příloha č.5 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX