Bod č.120.:

PROP/12 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 11319/413 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. doplnění a přílohy)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 663/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX