Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Schválení změny seznamu podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt "Plzeňská městská infrastruktura II"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení změny seznamu podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt "Plzeňská městská infrastruktura II")
Důvodová zpráva (Schválení změny seznamu podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt "Plzeňská městská infrastruktura II")
Příloha č.1 (Přehled A.2.2)
Příloha č.2 (Dopis EIB ze dne 30. 4. 2015)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 666 ze dne 12. 11. 2009)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 129 ze dne 7.4.2011)
Příloha č.5 (Usn. ZM60 ze dne 21.2.2013)
Příloha č.6 (Usn. RMP č. 622 ze dne 4.6.2015)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP 3/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:281 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX