Bod č.122.:

PROP/14 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1496/648 a ponechání pozemku p.č. 1496/307, k.ú. Skvrňany,v majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. přílohy)
Příloha č.2 (informace o poskytnutí VP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.5 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.6 (usn. ZMP č. 518/12 a č. 32/13)
Příloha č.7 (doporučení KNM)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (geometrický plán )
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 590/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX