Bod č.123.:

PROP/15 - Prodej pozemku p.č. 10261/2 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.4 (e-maily EVID)
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (sdělení žadatele )
Příloha č.7 (zápis z jednání 01/2013)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 669/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX