Bod č.66.:

ORP/5 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Příloha č.3 (dodatek č. 1 k budoucí smlouvě)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (modrá mapa-městské pozemky)
Příloha č.9 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX