Bod č.127.:

PROP/19 - Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/163 a 1981/164 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (historie dané kauzy)
Příloha č.3 (sdělení vč. zápisu a doporučení ORP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 667/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX