Bod č.108.:

PROP/2 - Prodej nebytové jednotky č. 2013/10 na adrese Krejčíkova č. or. 6 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 63/2014)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 708/2003)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1048/2006)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 493/2006)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 19. 8. 2014)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 1. 2015)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 2. 2015)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.12 (fotodokumentace)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 585/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX