Bod č.68.:

ORP/7 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX