Bod č.113.:

MAJ/16 - Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavby „Výstavba bytových domů Bolevec – U Velkého rybníka“ a „Výstavba bytových domů, 2. etapa – objekty D,E,F“ – investoři Kvatro stav s.r.o. a DEVELOPPILS s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost investorů + pořizovací hodnota TDI)
Příloha č.2 (čestné prohlášení DEVELOPPILS s.r.o.)
Příloha č.3 (žádost Kvatro stavu o veřejnou podporu + o předložení svého požadavku na finanční vypořádání v RMP)
Příloha č.4 (st. ORP vč. zákresů rozsahu přebírané TDI)
Příloha č.5 (architektonická situace celé výstavby)
Příloha č.6 (zákres etapizace)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (geometrický plán na rozsah služebnosti)
Příloha č.9 (snímky map)
Příloha č.10 (doporučení KNM 19. 5. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX