Bod č.109.:

PROP/3 - Prodej nebytové jednotky č. 2019/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 9 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 86/2014)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů v MO P2 – Slovany)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 708/2003)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1048/2006)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 493/2006)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 639/2009)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 12. 2014) (*)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 584/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX