Bod č.20.:

ÚČT/1 - Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2016

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitýc věcí v roce 2016)
Příloha č.2 (usnesení MO 1)
Příloha č.3 (situační mapa MO 4)
Příloha č.4 (situační mapa MO 6)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:290 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX