Bod č.71.:

ORP/10 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (modrá mapa-městské pozemky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX