Bod č.13.:

ŘEÚ/3 - Schválení projektu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji - "Plzeňské podnikatelské vouchery - 2015 - 16"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Schválení projektu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji - "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16")
Důvodová zpráva (Schválení projektu podpory spolupráce podniků a výzkumných organzací v Plzeňském kraji - "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16")
Příloha č.1 (Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16") (*)
Příloha č.2 (Příkazní smlouva mezi městem Plzeň a BIC Plzeň sro.)
Příloha č.3 (Usn. ZMP č. 513 ze dne 30. 4. 2015)
Příloha č.4 (Časový harmonogram)
Příloha č.5 (Usn. RMP č. 624 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:283 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX