Bod č.48.:

ŘÚSO/3 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP

(předkladatel:nám. Baxa, nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZL Dětské centrum Plzeň, p. o.)
Příloha č.2 (ZL Divadlo Alfa, p. o.)
Příloha č.3 (ZL Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o.)
Příloha č.4 (ZL Hvězdárna a planetárium Plzeň, p. o.)
Příloha č.5 (ZL Knihovna města Plzně, p. o.)
Příloha č.6 (ZL Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p. o.)
Příloha č.7 (ZL Plzeň - TURISMUS, p. o. )
Příloha č.8 (ZL Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o.)
Příloha č.9 (ZL Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o. )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:323 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX