Bod č.73.:

ORP/12 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem – Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:347 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX