Bod č.114.:

PROP/6 - Prodej pozemku parc.č. 2003/107, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO P4 č. 0112/14 a č. 0157/14 )
Příloha č.4 (doporučení KNM ze dne 19. 8. 2014) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 588/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX