Bod č.133.:

ŘEÚ/8 - Rozpočet a výhled hospodaření Domu dětí a mládeže Talent, o.p.s. (2015 - 2018)

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Rozpočet a výhled hospodaření Domu dětí a mládeže Talent, o. p. s. (2015 -2018))
Příloha č.1 (Příloha č. 1- Rozpočet DDM Talent)
Předloženo na stůl č.1 (Příloha č. 2 - Dopis PT, a. s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX