Bod č.116.:

PROP/8 - Prodej pozemku p.č. 2176/458 v k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanoviska MO Plzeň 3 )
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (zaměření trafostanice )
Příloha č.10 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 661/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX