Bod č.117.:

PROP/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 10771/18 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 1 )
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 662/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX