Bod č.12.:

MAI/1 - Změna a doplnění plánu investic MO 2- Slovany na rok 2015

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Plán investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:34 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX