Bod č.118.:

PROP/10 - Prodej pozemku p.č. 6525/3 v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (sdělení žadatele)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 801/2013)
Příloha č.6 (usn. RMO P3 č. 105/2015)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 28. 4. 2015)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 589/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX