Bod č.15.:

MAI/2 - IZ - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2015, včetně investic v budovách MŠ

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX