Bod č.26.:

KŘTÚ/14 - Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Měnírna Plzeň Černice“ dle zákona o veřejných zakázkách

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ)
Příloha č.4 (Smlouva o sdružení za účelem společného zadání veřejné zakázky )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:296 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX