Bod č.16.:

MAI/3 - IZ - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 23.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX