Bod č.28.:

KŘTÚ/16 - Záměr zadat specializovanou VZ malého rozsahu na překládku sítě elektronických komunikací ve vlastnictví O2 Czech Republic a.s. v rámci realizace stavby „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis O2 - podmínky ochrany sítě elektronických komunikací )
Příloha č.2 (O2 Czech Republic a.s., vyjádření o existenci SEK)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX