Bod č.58.:

TN/2 - Svěření pravomoci Radě města Plzně k rozhodnutí o ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Upozornění na nepředpokládané zpoždění prací z důvodu odlišné geologie oproti zadávací dokumentaci – dopis 24. 9. 2014)
Příloha č.2 (č.2 Upozornění na výrazné zpoždění prací a vznik vícenákladů z důvodu odlišné geologie oproti zadávací projektové dokumentaci – dopis 18. 11. 2014)
Příloha č.3 (č.3: Dopis zhotovitele z 17.12.2014 - vyčíslení dosavadních vícenákladů)
Příloha č.4 (č.4: Znalecký posudek České geologické služby)
Příloha č.5 (č.5: Dopis zhotovitele z 28.1.2015 )
Příloha č.6 (č.6: Stanovisko České geologické služby k doplňujícím dotazům MMP)
Příloha č.7 (č.7: Stanovisko - posouzení možnosti použití jednacího řízení bez uveřejnění na dokončení prací při realizaci veřejné zakázky - dopis z 13.4.2015)
Příloha č.8 (č.8: Vyjádření k právnímu stanovisku JUDr. Kristýny Oberfalcerové, DEA, DESS - dopis z 15.4.2015)
Příloha č.9 (č.9: Dopis vedoucího OI Ing. Grisníka z 21.4.2015)
Příloha č.10 (č.10: Dopis TN Mgr. Šindeláře z 30.4.2015)
Příloha č.11 (č.11: Usnesení ZMP 040, 30.1.2014)
Příloha č.12 (č.12: Usnesení ZMP 044, 12.6.2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX